AKTUALNOŚCI


Kobietą być

__17 marca 2015

12 marca Biblioteka Gminna razem z wójtem zorganizowała spotkanie z pisarką Krystyną Mirek. Swoimi książkami obyczajowymi autorka inspiruje kobiety do działania i walki o marzenia, miłość i rodzinę. Przy kawie i poczęstunku zgromadzone słuchaczki mogły pożartować z wójtem i zapytać panią Krystynę o pomysły na historie, początki drogi pisarskiej oraz godzenie wychowywania dzieci i pracy zawodowej. Spotkanie dzięki kameralnej i przyjaznej atmosferze przebiegło bardzo miło i wesoło. Na koniec autorka i wszystkie panie zostały obdarowane przez wójta i wicewójta kwiatami, a pięć wybranek losu zdobyło upominek w postaci książki autorstwa Krystyny Mirek. ■