AKTUALNOŚCI


Konkurs plastyczny

__02 kwietnia 2015

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0-4 do udziału w konkursie plastycznym pt.: “Ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy”.

 

Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką według inwencji i pomysłowości dzieci. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, klasa, numer telefonu rodzica. Prace dzieci przyjmowane będą w budynku Biblioteki w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, od 13.04 – 13.05.2015 r.

 

Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2015 r.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszystkie prace zostaną wystawione podczas obchodów 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze. ■