AKTUALNOŚCI


Program rozwoju kultury

__08 kwietnia 2015

Szanowni mieszkańcy Gminy Miedziana Góra,

w związku z trwającymi pracami nad programem rozwoju kultury w naszej gminie, zwracamy się z gorącym apelem o włączenie się w proces tworzenia w/w dokumentu. Już w chwili obecnej zbieramy opinie na temat jakości oraz dostępności oferty kulturalnej naszej gminy. Wystarczy, że odpowiedzą Państwo na kilka pytań z poniżej ankiety, aby mieć wpływ na planowane kierunki rozwoju tej jakże ważnej dziedziny życia. Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Zależy nam na Państwa opinii.

 

Aby wypełnić ankietę, należy kliknąć na poniższy link: http://goo.gl/SwYC0V. ■


Wystawa i kiermasz

__02 kwietnia 2015

Zapraszamy wszystkich twórców ludowych, malarzy, florystów, koła gospodyń wiejskich, uczniów oraz wszystkie osoby z naszej gminy pragnące zaprezentować swoją twórczość.

 

Zgłoszenia prac na wystawę przyjmowane są w Bibliotece w Miedzianej Górze do 22 kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 41 303 12 25.

 

Ekspozycja zgłoszonych prac w Remizie OSP w Miedzianej Górze będzie dostępna dla zwiedzających w dniach:

24.04 piątek: 17.00 – 19.00, 25.04 sobota: 12.00 – 18.00, 26.04 niedziela: 8.30 – 18.00, od 17 kiermasz prac. ■


Konkurs plastyczny

__02 kwietnia 2015

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0-4 do udziału w konkursie plastycznym pt.: “Ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy”.

 

Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką według inwencji i pomysłowości dzieci. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, klasa, numer telefonu rodzica. Prace dzieci przyjmowane będą w budynku Biblioteki w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, od 13.04 – 13.05.2015 r.

 

Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2015 r.

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszystkie prace zostaną wystawione podczas obchodów 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze. ■


Kobietą być

__17 marca 2015

12 marca Biblioteka Gminna razem z wójtem zorganizowała spotkanie z pisarką Krystyną Mirek. Swoimi książkami obyczajowymi autorka inspiruje kobiety do działania i walki o marzenia, miłość i rodzinę. Przy kawie i poczęstunku zgromadzone słuchaczki mogły pożartować z wójtem i zapytać panią Krystynę o pomysły na historie, początki drogi pisarskiej oraz godzenie wychowywania dzieci i pracy zawodowej. Spotkanie dzięki kameralnej i przyjaznej atmosferze przebiegło bardzo miło i wesoło. Na koniec autorka i wszystkie panie zostały obdarowane przez wójta i wicewójta kwiatami, a pięć wybranek losu zdobyło upominek w postaci książki autorstwa Krystyny Mirek. ■