AKTUALNOŚCI


Spotkanie z pisarką

__20 kwietnia 2016

W miedzianogórskie strony zawitała pisarka Monika Sawicka. Autorka powieści odwiedziła Szkołę Podstawową w Kostomłotach Drugich i Gminną Bibliotekę Publiczną.

 

Monika Sawicka podczas wizyty w naszej Gminie miała dwa zadania. Pierwszym z nich było przeprowadzenie warsztatów literacko-plastycznych dla uczniów IV klasy kostomłockiej podstawówki. Dzieci pod opieką nauczycielki plastyki i techniki Lucyny Gębskiej oraz szkolnej bibliotekarki Elżbiety Pierzak przystąpiły do tworzenia mini-książeczek o swoich marzeniach. Monika Sawicka przez blisko półtorej godziny opowiadała swojej młodej publiczności, z jakich części składa się książka i jaką powinna mieć formę, aby wydała się czytelnikom ciekawa. Dzięki owocnej pracy czwartoklasistów powstały broszury barwnie przedstawiające ich marzenia i plany na przyszłość. Książeczki zostaną zarchiwizowane w bibliotece i pokazane za kilka lat.

 

Po przeprowadzeniu warsztatów pisarka wzięła udział w spotkaniu autorskim, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze. Dyrektor placówki Anna Socha pokrótce opowiedziała zgromadzonym mieszkańcom, o czym pisze pani Sawicka. Jej powieści dotykają głównie problemów społecznych i rodzinnych zwykłych rodzin z przełomu XX i XXI wieku. W jej twórczości można spotkać się z przemocą, uzależnieniem od alkoholu, utratą dziecka i innymi traumatycznymi przeżyciami. Autorka opowiedziała o swoich książkach, m.in. Kruchości porcelany, Serwantce, Mimo wszystko, 7 kolorach tęczy, Demi-sec czy Szeptem. Ale Monika Sawicka nie tylko opowiadała o sobie – interesowało ją, jakie marzenia mają osoby z widowni, chętnie podpytywała je to, czym dla nich jest miłość.

 

Takie spotkanie autorskie nie jest pierwszym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Wcześniej mieszkańcy mieli okazję spotkać się z pisarką Izabellą Frączyk. ■